FUKTMÅLING

Fuktskader i bygningsmassen kan være veldig ødeleggende, og ikke minst kostbart å utbedre. Måling av fuktnivået i konstruksjonene er derfor ytterst viktig for å oppdage lekkasjer og avdekke råte innen det går for lang tid.  Da det kan forekomme vekst av råtesopp.

Målinger krever godt utstyr for å få kartlagt omfang og skaderisiko. Minst like viktig som godt utstyr, er personer med den nødvendige kompetansen til å betjene dette.

1 Hjelpende Hånd har både kompetansen og utstyret som trengs. Hvis det skulle være fuktskader, finner vi disse. Vi har også gjennom 1HH`s Håndverkeravdeling og samarbeidspartnere alt personell som behøves for å utbedre eventuelle skader og tette lekkasjer.