VENTILASJON

div_210

Vi tilbyr rens og vedlikehold av ventilasjon for enebolig, borettslag og sameie, samt næring, kontorer og industri.

Er det mer enn 3 år siden ventilasjonskanalene eller luftekanalene ble kontrollert eller renset? Det kan være både en brann- og helsefare med skitne ventilasjonskanaler, og vi bistår gjerne med å kontrollere at alt er i forskriftsmessig stand.

Vi tilbyr rens og vedlikehold av ventilasjon, og  bruker den beste metoden for dyp rensing av kanaler og vifter – mekanisk rensing med roterende børster under kontrollert avtrekk. Det betyr at rensingen er miljøvennlig uten bruk av pulver, kjemikalier eller andre løsemidler.

Det er først etter en individuell vurdering basert på funn, at vi kan bestemme eksakt hvilken fremgangsmåte som vil gi det mest optimale resultatet for deg og dere.

Renere inneklima gir bedre helse

Plages du av astma, høysnue, hyppige luftveisinfeksjoner eller irritasjon i slimhinnene? Er huden tørr med kløe og eksem? Føler du deg unormalt trøtt og har stadig hodepine? Synderen kan være et tett ventilasjonssystem. På bare få år kan et anlegg tettes med byggestøv, sopp- og muggsporer, bakterier, husstøvmidd, pollen og andre mikrober som er så små at de er umulige å se med det blotte øye, men som vi trekker ned i lungene og ut i blodbanene i kroppen.

En rens av ventilasjonsanlegget åpner igjen opp for full gjennomstrømming av frisk luft. Dermed hindres også spredning av innendørs forurensning. Resultatet er et bedre inneklima – og bedre helse for deg og dine!

Brannfarlig fettet i kjøkkenviften

Det er gjerne først når fettet drypper ned på koketoppen at man tenker på at kjøkkenviften burde vært renset. I tillegg til å være uhygienisk, er fett i kjøkkenavtrekket også svært brannfarlig. i tillegg reduserer det effekten på avtrekket betraktelig.

Dessverre er det ofte ikke nok å bare vaske filteret og den synlige delen av vifte og motor for å være trygg. Ventilasjonsrøret bør også renses, evt. skiftes ut hvis du bor i enebolig. Har huset eller borettslaget et større ventilasjonsanlegg bør anlegget renses. En rensing er trygt og effektiv, og kan gi store kostnadsbesparelser i form av reduserte strømutgifter. Et anlegg som oppleves som dårlig trenger i mange tilfeller ikke å skiftes. En rens kan være det som skal til, også for å redusere brannfaren.

Hvordan ser det ut hjemme hos deg?

Hvis du har en avtrekksvifte på loft eller krydderskap fra Flexit eller Systemair/ Villavent fra 90-tallet kan det være en brannfelle hvis det ikke har vært noe vedlikehold på den.

Det anbefales at denne sjekkes og vedlikeholdes en gang i året og eventuelt skiftes ut med ny.

div_210

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Et ventilasjonssystemet krever regelmessig vedlikehold, om det er i enebolig, næringsbygg eller offentlige bygninger. Et rent system vil gi deg, borettslaget eller firmaet et mer effektiv anlegg, ikke bare i form av økt luftkvaliteten, men også lavere strømregninger. For å gjøre en ventilasjonsrens trenger vi kun å ha tilgang på kanaler, rørsystemer, samt vifter og viftehus. Resten av jobben fikser vi!

VENTILASJONSRENS AV ENEBOLIG

Felles for alle eneboliger er at de trenger jevnlig vedlikehold i ventilasjonssystemet.

De fleste nyere eneboliger har en eller annen form for ventilasjonsanlegg, om det er enkle avtrekk, balansert ventilasjon eller ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Etter kun få år er det vanlig å oppleve at anlegget får en redusert effekt, og i de aller fleste tilfeller skylles dette tette og tilskitnede rør. Mye matos fra kjøkkenet, samt fukt og damp på badet er signaler du bør ta på alvor. At inneluften blir dårligere og strømregningen høyere er en klar indikasjon på at det er på tide med en rens.

VENTILASJONSRENS FOR BORETTSLAG OG SAMEIER

Mange borettslag og sameier har jevnlig diskusjoner om dårlige ventilasjonssystem i boenhetene. Å skifte ut hele anlegget til et nytt og mer effektivt, er en sikker løsning, men for mange svært kostnadskrevende.

Mange anlegg blir faktisk skiftet ut på feil grunnlag, fordi man tror det er gammelt og slitt. I de fleste tilfeller kan en rens være det som skal til for å få et langt mer effektivt anlegg. Pengene som spares kan heller benyttes til en annen oppgradering eller reparasjon.

VENTILASJONSRENS FOR NÆRING, KONTORER OG INDUSTRI

Blir ventilasjonsanlegget jevnlig vedlikeholdt og holdt rent, vil det også være mer effektivt og fungere lengre enn et skittent.

Smuss og skitt fører til mekanisk slitasje på vifter og andre enkeltdeler, i tillegg til problemer med dårlig inneklima og en høyere brannfare.

En skikkelig ventilasjonsrens gir rene kanaler og vifter, og luftgjennomstrømningen vil igjen bli som da systemet var nytt – for en brøkdel av hva et nytt anlegg vil koste. Generelt kan vi si at en rens kan forlenge anleggets levetid med flere år.

REFERANSEPROSJEKTER

Vi tilbyr rens og vedlikehold av ventilasjon

div_210

TA KONTAKT NÅ FOR EN UFORPLIKTENDE PRAT

KONTAKT OSS
Vaktmester ikon

Våre pålitelige vaktmestere tar hånd om uteområdet og annet felles areal gjennom hele sesongen.

Renhold ikon

Vi tilbyr en rengjøringstjeneste av høyeste kvalitet. Jobben utføres av faste, kvalifiserte personer til avtalt tid og med riktig utstyr.

håndverker ikon

Vi kan tilby høyt kvalifiserte håndverkere som blant annet utfører snekker-, flislegging-, mur- og malings arbeid.

Vintertjenester ikon

Vi utfører snørydding med egen maskinpark. Vi har traktor, ATV og håndfreser utstyr for alle typer oppdrag.

grønttjenester ikon

Vi tilbyr alt rundt drift og vedlikehold av utemiljøet. Vi klipper gress, utfører kantklipping og vedlikeholder grønt arealet.

Partnere ikon

Vi har et nettverk av faste samarbeidspartnere innenfor de fleste fagfelt.

SKADEDYR

Har du, eller mistenker du at du har, problemer med skadedyr i hjemmet eller på
arbeidsplassen? Vi vil bruke all vår kunnskap og erfaring for å hjelpe deg med å bli kvitt
problemet.

SPESIALVASK

Vi vasker og rengjør alle typer avfallsdunker og avfallsrom uansett størrelse, omfang
eller fasong.

VENTILASJON

Vi tilbyr rens og vedlikehold av ventilasjon for enebolig, borettslag og sameie, samt næring, kontorer og
industri.

FORRETNINGSFØRSEL OG FORVALTNING

Vi tilbyr forretningsførsel og forvaltning av små og store boligeiendommer i Norge.