Hvorfor HMS?

HMS-arbeidet kan være en utfordring for styret i et bofellesskap og vi har erfart at det ofte er usikkerhet blant våre kunder knyttet til dette. 1 Hjelpende Hånd hjelper dere gjerne med dette og vi tilbyr alle våre kunder en egen HMS perm. Permen gir en god oversikt over hvilke regler som gjelder og hvilket ansvar styret i bofellesskap har for helse, miljø og sikkerhet. I tillegg har alle våre vaktmestere gjennomført HMS-kurs, dette for å tilby økt sikkerhet hos kunde. Borettslag og sameier er lovpålagt å ha et HMS-system, og både arbeidstilsynet, forsikringsselskap, brannvesen og bydelsoverlegen kan kreve innsyn i dette.

Permen vi tilbyr, fornyes årlig slik at den hele tiden er oppdatert. Vi kan også bisto med en HMS-inspeksjon av eiendommen, dette er et godt utgangspunkt for å utbedre eventuelle mangler.

Testet og utprøvd

Utgangspunktet for permen er at sameiet eller borettslaget ikke har fast ansatt personell. Permen er utformet for å dekke de behovene som våre kunder har i forhold til disse områdene:

  1. Brannvern
  2. Fyrhus/Fjernvarme
  3. El-installasjoner
  4. VVS
  5. Tak

  1. Vaskerier
  2. Fellesarealer
  3. Lekeplasser
  4. Garasjeanlegg
  5. Heisdrift

  1. Avfallshåndtering
  2. Skadedyr
  3. Vernerunder/befaring
  4. Avviks- og handlingsplaner
  5. Årlig evaluering av HMS