SKILT OG NØKKELBESTILLING

1 Hjelpende Hånd tar imot bestillinger på skilt til både ringeklokker og postkasser, vi kan også bestille nye nøkler til bofellesskapets hoveddører ved behov. Disse tjenestene får du enkelt ved å skrive en epost til service@1hh.no. Husk å merke eposten med ditt leilighetsnummer, og hvilket navn du ønsker på skiltet. Skiltene monteres av vaktmester, nøkler leveres i beboers postkasse.

Av sikkerhetshensyn leverer vi ikke nøkler til adresser utenfor bofellesskapet, ved levering i postkasse sikres det at mottaker virkelig er innehaver av boligen.