SPAR PENGER PÅ VEDLIKEHOLD

Bygninger krever vedlikehold, det er ikke til å unngå og vedlikehold koster penger. Men hvis det settes i system og det legges en langsiktig plan for hva som skal gjøres, kan kostnadene holdes nede. Det er billigere å gjøre godt forebyggende arbeid før skaden oppstår, enn å reparere skaden etterpå.

Planlegging

1 Hjelpende Hånd lever av å drifte og vedlikeholde eiendom. I tillegg til de daglige vaktmestertjenestene som utføres, tilbyr vi oss også å lage en vedlikeholdsplan for bygningsmassen og en skjøtselsplan for grøntarealene. Vi har den kompetansen som trengs for å utarbeide en god plan og trekker på all erfaring vi har med bygningsmasse og uteareal i de andre bofellesskapene vi drifter. En god vedlikeholdsplan gir både økonomisk oversikt og kontroll, slik at de langsiktige kostnadene holdes på et minimum.

Små og store oppdrag

1HH har en egen håndverkeravdeling, som for en rimelig pris kan utføre mange oppdrag som er for små for en del snekker- murer- eller malerfirmaer. Hvis noen av beboerne har behov for å få gjort noe i leiligheten, utføre r vi gjerne vanlig muring, maling, snekring og monteringsoppgaver i mindre omfang.

Men vi begrenser oss ikke bare til småjobber. Ved større bygningsarbeider, rehabilitering og omfattende vedlikehold, er det bare å ta kontakt. Og vi vil sette dere i kontakt med den av våre pålitelig samarbeidspartnere som er best skikket for jobben.Kundene kan imidlertid fortsatt velge å forholde seg til 1HH, som i slike tilfeller tar ansvaret for og kontroll med at jobben blir utført i henhold til den tidsplan og gjennomføring som er avtalt mellom partene.

Skulle et sameie eller borettslag ønske å få inn flere anbud på jobben, kan 1HH også bidra i en slik anbudsprosess og ta rollen som prosjektleder.